Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.indigomoves.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De juridische naam die wordt gebruikt is Stichting Indigo School of life.

Gebruik van informatie

Indigo Moves streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Indigo Moves niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indigo Moves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.  Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Indigo Moves en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Indigo Moves garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijden) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Indigo Moves te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Indigo Moves heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Indigo Moves aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendommen

Alle publicaties en uitingen van Indigo Moves zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Indigo Moves daar vooraf Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Media

Foto’s of afbeeldingen die bij artikelen en pagina’s zijn geplaatst, vallen onder creative common-licenties. Indigo Moves is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar worden gesteld. Bent u van mening en kunt u aantonen dat een afbeelding en/of tekst uw intellectueel eigendom is? Laat het ons dan weten via het contactformulier.

Webshop (toekomstig)

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Indigo School of Life.

Indigo Moves behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen in deze webshop.

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Indigo School of life. Zonder schriftelijke toestemming van Indigo School of Life is het niet toegestaan materiaal/kleding/merchandise van/uit deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

nl_NL